Pilotní prohlídka a zdravotní způsobilost pilota ultralehkého letadla (ULL), paraglide, rogala, parašutisty

Zdravotní prohlídka je pro pilota sportovního létajícího zařízení a parašutistu událostí potřebnou. Snažím se o citlivý a profesionální přístup ke kolegům pilotům a parašutistům tak, aby vyšetření nebylo stresující nebo nepříjemné. Kladu důraz na přátelské prostředí a snažím se o otevřený rozhovor s pilotem. Vyšetření leteckým lékařem má piloty ubezpečit, že jejich zdravotní stav umožňuje létat a skákat bezpečně. Dalším cílem lékařské prohlídky je také doporučit léčbu chronických onemocnění takovými léky, aby nebyly rizikem při řízení letadla a parašutismu. Díky pokrokům lékařské vědy je možné umožnit létání téměř všem. Celková úspěšnost při vyšetření a získání Osvědčení zdravotní způsobilosti přes 99%, odpovídá světovým standardům a proto není zde důvod se vyšetření obávat. V moderní letecké medicíně již nehledáme zdravotní důvody, proč nelétat, ale hledat způsoby, jak Vám létat umožnit.

Jak vyšetření probíhá?

 • K vyšetření objednávám na konkrétní hodinu a ordinuji po celý den. Není nutné přicházet brzo ráno, ale v domluvenou hodinu.
 • Pečlivě dbám, aby piloti u mně nečekali a dodržuji čas objednání.
 • Vyšetření v mé ambulanci trvá asi 30 minut, ve kterých se vám soustavně věnuji.
 • Osvědčení zdravotní způsobilosti vydávám ihned po vyšetření.
 • Není nutné přicházet na lačno.
 • Cena vyšetření je uvedena zde . Cena jsou konečná a nevyžaduji žádné další poplatky.

Kdo může ke mně přijít na vyšetření pro zdravotní způsobilost pro sportovní létající zařízení a parašutismus?

 • Každý pilot s průkazem pilota sportovního létajícího zařízení, ať už létá s ultralehkými letadly, ultralehkými vrtulníky, vírníky, ultralehkými kluzáky, motorovými ultralehkými kluzáky, rogaly a paraglide motorovými i bezmotorovomi a všichni sportovní parašutisté včetně pilotů tandemu a vysazovačů
 • Každý, kdo prodělává výcvik pro tyto letadla a padáky.
 • Každý držitel zdravotní způsobilosti pro sportovní létající zařízení.
 • Mnou vydaná zdravotní způsobilost musí být podle předpisu uznávána všemi autoritami a provozovateli v České republice. Tento průkaz není uznáván v zahraničí a pro létání v zahraničí je ve většině států potřebné Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy pro soukromé piloty.
 • Prodlužuji i omezené průkazy a průkazy vydané na základě výjimky, pokud trpíte závažnou nemocí.
 • Mohu kdykoli obnovit nebo znovu vydat Osvědčení zdravotní způsobilosti, jehož platnost již skončila.
 • Pokud máte Osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy, 2. třídy nebo pro LAPL, je platné i pro sportovní létající zařízení a pro padák. Každý pilot nebo parašutista může mít pouze jedno Osvědčení zdravotní způsobilosti pro všechny letadla a padáky.

Jaká vyšetření provádím pro získání zdravotní způsobilosti pro sportovní létající zařízení a parašutismus?

 • Provádím pouze vyšetření nařízená závazným postupem vydaným Úřadem pro civilní letectví Požadavky na zdravotní způsobilost.
 • Neprovádím žádná další vyšetření, která nejsou předpisem požadována nebo jejich potřeba nevznikla z důvodu zdravotního stavu pilota.
 • Neprovádím žádné tradiční psychotesty.
 • Mám veškeré potřebné vybavení a přístroje pro standardní prohlídku. Není-li k tomu důvod, jenž plyne z vaší případné nemoci, nebudu vás posílat k žádným dalším lékařům a nebudete čekat v žádné další čekárně.
 • Provádím klinické vyšetření, EKG, oční vyšetření, ORL vyšetření a vyšetření moče tak, jak je stanoveno v Požadavky na zdravotní způsobilost.
 • Jen za odůvodněných okolností je potřebné doplnit jiná vyšetření.

Kde a na kdy se mohu objednat k vyšetření?

 • Objednejte se po internetu on-line v PrazeOstravě. Dále je možné se objednat telefonicky (+420 603 423 470), emailem (melechovsky@leteckylekar.cz) nebo po facebooku.
 • Objednat se telefonem je možné každý pracovní den 8-19 hodin.
 • Adresu, mapu, spojení MHD, doporučení pro zaparkování auta a další podrobnosti najdete v Kontaktech.
 • Pokud k vyšetření přijdete až 45 dní před ukončením platnosti minulé Zdravotní způsobilosti, doba jejího trvání se nezkracuje, tedy dřívějším příchodem k vyšetření nepřicházíte o dobu, po kterou měla ještě platit minulá zdravotní způsobilost.
 • Pokud trvale užíváte nějaké léky nebo se léčíte pro chronickou nemoc, informujte mě o tom již při objednávání se. Můžeme se tak předem domluvit na případných potřebných vyšetřeních navíc a ušetřím Vám tak jednu cestu do mé ambulance.
 • Osvědčení zdravotní způsobilosti pro pilota sportovního létajícího zařízení a parašutismus je platné 5 let. Po dosažení 40 let se doba platnosti zkracuje na 2 roky. Nad 75 let platí 1 rok. Doba platnosti zdravotní způsobilosti u pilotů ultralehkých letadel, paraglidistů, rogalistů, parašutistů a pilotů ostatních sportovních létajících zařízení je určena Zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, §84c.

Co si s sebou mám k vyšetření přinést?

 • Vezměte si s sebou doklad totožnosti. Pokud už máte pilotní průkaz, přineste si jej k prohlídce. Pokud jste již měl(a) Osvědčení zdravotní způsobilosti, přineste si jej s sebou také.
 • Pokud užíváte brýle, je nutné si je k prohlídce přinést. K vyšetření je možné si přinést i kontaktní čočky, ale za určitých okolností vás musím vyšetřit i bez nich a je nutné je v mé ordinaci z očí vyjmout.
 • Nemusíte s sebou nosit "kartu" ze zdravotnického zařízení nebo od leteckého lékaře, kde jste byli minule vyšetřenipro získání zdravotní způsobilosti. Nevyžaduji ani zprávu praktického lékaře nebo jinou zdravotní dokumentaci.
 • Pokud trpíte závažnější nemocí, informujte mě předem při objednání se. V takovém případě může být za určitých okolností potřebná zpráva vašeho ošetřujícího lékaře nebo informace od minulého leteckého lékaře.
 • Formulář žádosti o osvědčení zdravotní způsobilosti je možné si vyplnit předem, nebo jej vyplníme společně v mé ambulanci. Správnému a pravdivému vyplnění tohoto dokumentu věnujte pozornost, protože má právní důsledky v případě letecké nehody. Je možné si jej vytisknout z těchto stránek a vyplnit jeho první stránku předem. Vyplňte jej velkým, hůlkovým a čitelným písmem. Pokud si s nějakou částí formuláře nevíte rady, bez obav ji vynechte a doplníme ji společně v mé ambulanci. Pokud jste nezletilý(á), vyplňte si tento formulář předem a dejte jej podepsat zákonnému zástupci, obvykle rodiči.

 

Kontakty

On-line objednání v Praze a Ostravě

E-mail: melechovsky@leteckylekar.cz

Telefon: +420 603 423 470

Facebook: Melechovsky

WhatsApp: +420 603 423 470

Ordinační hodiny

Praha

Pondělí až čtvrtek: 08.00 - 18.00

Ostrava

Pátek: 10.00 - 18.30