Pilot lehkého letadla (LAPL) - pilotní prohlídka a zdravotní způsobilost

Průkaz způsobilosti pilota lehkého letadla (LAPL) je nový pilotní průkaz zavedený Evropskou agenturou pro civilní letectví. V České republice je vydáván od 8.4.2015. Průkaz lehkého letadla je vydáván pilotům letadel, kluzáků a balónů. O výhodnách a nevýhodách tohoto průkazu je možné se dočíst v tomto článku: http://www.aeroweb.cz/clanky/4493-prukaz-lapl-budoucnost-rekreacnich-pilotu .

Jsem jmenován Úřadem pro civilní letectví jako letecký lékař, který je oprávněn k prvotnímu vydání, prodloužení a obnovení platnosti Osvědčení zdravotní způsobilosti pilota lehkého letadla. Osvědčení zdravotní způsobilosti pilota lehkého letadla je potřebné získat před prvním sólovým letem výcviku. Toto Osvědčení zdravotní způsobilosti pilota lehkého letadla je současně platné i pro ultralehké letadlo, paraglide, rogalo, ostatní sportovní létající zařízení a parašutismus.

Vyšetření leteckým lékařem má piloty ubezpečit, že jejich zdravotní stav umožňuje létat bezpečně. Dalším cílem lékařské prohlídky je také letci doporučit léčbu chronických onemocnění takovými léky, aby nebyly rizikem při řízení letadla. Díky pokrokům lékařské vědy je možné umožnit létání téměř všem. Snažím se o citlivý a profesionální přístup ke kolegům pilotům tak, aby vyšetření nebylo stresující nebo nepříjemné. Kladu důraz na přátelské prostředí a snažím se o otevřený rozhovor s pilotem.

Celková úspěšnost při vyšetření a získání Osvědčení zdravotní způsobilosti přes 99%, odpovídá světovým standardům a proto není zde důvod se vyšetření obávat. V moderní letecké medicíně již nehledáme zdravotní důvody, proč nelétat, ale hledat způsoby, jak Vám létání umožnit.

Jak vyšetření probíhá?

 • K vyšetření objednávám na konkrétní hodinu a ordinuji po celý den. Není nutné přicházet brzo ráno, ale v domluvenou hodinu.
 • Pečlivě dbám, aby piloti u mně nečekali a dodržuji čas objednání.
 • Vyšetření v mé ambulanci trvá asi 40 minut, ve kterých se vám soustavně věnuji.
 • Osvědčení zdravotní způsobilosti pro LAPL vydávám ihned po vyšetření.
 • Není nutné přicházet na lačno.

Kdo může ke mně přijít na vyšetření pro zdravotní způsobilost pro LAPL?

 • Každý pilot s průkazem pilota lehkého letadla, ať už létá s letadly, vrtulníky, kluzáky, motorovými kluzáky nebo balóny.
 • Každý, kdo prodělává výcvik pilota LAPL.
 • Každý držitel zdravotní způsobilosti pro LAPL.
 • Mnou vydaná zdravotní způsobilost pro LAPL musí být podle předpisu uznávána všemi autoritami a provozovateli v Evropské unii.
 • Prodlužuji i omezené průkazy a průkazy vydané na základě výjimky; pokud trpíte závažnou nemocí.
 • Prodlužuji zdravotní způsobilost pro LAPL získanou v zahraničí podle pravidel Part-MED.
 • Mohu kdykoli obnovit nebo znovu vydat Osvědčení zdravotní způsobilosti, jehož platnost již skončila.
 • S Osvědčením zdravotní způsobilosti pro LAPL platí i pro ultralehká letadla a parašutismus. Každý pilot potřebuje nyní pouze jedno Osvědčení zdravotní způsobilosti nezávisle na počtu pilotních průkazů.

Jaká vyšetření provádím pro získání zdravotní způsobilosti pro LAPL?

 • Provádím pouze vyšetření nařízená předpisem Část-MED.
 • Neprovádím žádná další vyšetření, která nejsou předpisem požadována nebo jejich potřeba nevznikla z důvodu zdravotního stavu pilota.
 • Neprovádím žádné tradiční psychologické zátěžové testy. V případě psychologické poruchy nebo psychiatrického onemocnění je vhodným psychotestem zkušební let s examinátorem. Vycházím tak z odborného názoru soudobé letecké medicíny, který je plně v souladu s předpisem Část-MED.
 • Mám veškeré potřebné vybavení a přístroje pro standardní prohlídku. Není-li k tomu důvod, jenž plyne z vaší případné nemoci, nebudu vás posílat k žádným dalším lékařům a nebudete čekat v žádné další čekárně.
 • Provádím klinické vyšetření, EKG, laboratorní vyšetření, oční vyšetření, ORL vyšetření a vyšetření moče tak, jak je stanoveno v Část-MED.
 • U pilotů překračujících věk 40 let a se zdravotními riziky ( obezita, kouření ) je podle předpisu nutný krevní test vyšetření tuků v krvi. V takovém případě neprovádím odběr žilní krve, díky modernímu vybavení malou laboratoří mi stačí k vyšetření pouze kapilární krev z drobného píchnutí na prstu.
 • Jen za odůvodněných okolností je potřebné doplnit jiná vyšetření.

Kde a na kdy se mohu objednat k vyšetření?

 • Objednejte se po internetu on-line v PrazeOstravě. Dále je možné se objednat telefonicky (+420 603 423 470), emailem (melechovsky@leteckylekar.cz) nebo po facebooku.
 • Objednat se telefonem je možné každý pracovní den 8-19 hodin.
 • Adresu, mapu, spojení MHD, doporučení pro zaparkování auta a další podrobnosti najdete v Kontaktech.
 • Pokud k vyšetření přijdete až 45 dní před ukončením platnosti minulé Zdravotní způsobilosti, doba jejího trvání se nezkracuje, tedy dřívějším příchodem k vyšetření nepřicházíte o dobu, po kterou měla ještě platit minulá zdravotní způsobilost.
 • Pokud trvale užíváte nějaké léky nebo se léčíte pro chronickou nemoc, informujte mě o tom již při objednávání se. Můžeme se tak předem domluvit na případných potřebných vyšetřeních navíc a ušetřím Vám tak jednu cestu do mé ambulance.
 • Osvědčení zdravotní způsobilosti pro LAPL je platné 5 let. Po dosažení 40 let se doba platnosti zkracuje na 2 roky.

Co si s sebou mám k vyšetření přinést?

 • Vezměte si s sebou doklad totožnosti. Pokud už máte pilotní průkaz, přineste si jej k prohlídce. Pokud jste již měl(a) Osvědčení zdravotní způsobilosti pro LAPL nebo jiné, přineste si jej s sebou také.
 • Pokud užíváte brýle, je nutné si je k prohlídce přinést. K vyšetření je možné si přinést i kontaktní čočky, ale za určitých okolností vás musím vyšetřit i bez nich a je nutné je v mé ordinaci z očí vyjmout. Pokud máte od minulého vyšetření nové brýle nebo přicházíte k prohlídce poprvé, doporučuji si s sebou přinést recept, podle kterého vám optik brýle vytvořil. Pokud máte pocit, že vám vaše brýle nevyhovují a nevidíte v nich optimálně, navštivte nejprve očního lékaře a požádejte jej o zprávu o ošetření pro mně.
 • Nemusíte s sebou nosit "kartu" ze zdravotnického zařízení, kde jste byli minule vyšetřenipro získání zdravotní způsobilosti. Nevyžaduji ani zprávu praktického lékaře nebo jinou zdravotní dokumentaci.
 • Pokud trpíte závažnější nemocí, informujte mě předem při objednání se. V takovém případě může být za určitých okolností potřebná zpráva vašeho ošetřujícího lékaře nebo informace od minulého leteckého lékaře.
 • Dva potřebné formuláře - Žádost o osvědčení zdravotní způsobilosti a Formulář o mentálním zdraví je možné si vyplnit předem, nebo jej vyplníme společně v mé ambulanci. Správnému a pravdivému vyplnění těchto dokumentů věnujte pozornost, protože mají značný právní význam. Je možné si je vytisknout z těchto stránek a vyplnit předem. Vyplňte je velkým, hůlkovým a čitelným písmem. Pokud si s nějakou částí formulářů nevíte rady, bez obav ji vynechte a doplníme ji společně v mé ambulanci. Pokud jste nezletilý(á), vyplňte si tyto formuláře předem a dejte jej podepsat zákonnému zástupci, obvykle rodiči.

 

Kontakty

On-line objednání v Praze a Ostravě

E-mail: melechovsky@leteckylekar.cz

Telefon: +420 603 423 470

Facebook: Melechovsky

WhatsApp: +420 603 423 470

Ordinační hodiny

Praha

Pondělí až čtvrtek: 08.00 - 18.00

Ostrava

Pátek: 10.00 - 18.30