Dopravní pilot (ATPL) a obchodní pilot (CPL) - pilotní prohlídka a zdravotní způsobilost 1. třídy

Jsem jmenován Úřadem pro civilní letectví jako letecký lékař, který je oprávněn prodloužit a obnovit zdravotní způsobilost 1. třídy pro dopravní a obchodní piloty.

Snažím se o citlivý a profesionální přístup ke kolegům pilotům tak, aby vyšetření nebylo stresující nebo nepříjemné. Udržuji si k letecké medicíně moderní přístup odpovídající současnému stavu poznání v medicíně. Vzdělání v letecké medicíně jsem získal na Kings College v Londýně a mým cílem je aplikovat evropské postupy do praxe leteckého lékaře.

Sám mám kvalifikaci obchodního pilota. Využívám při své práci znalostí pracovního prostředí dopravního a obchodního pilota. Moje letecké vzdělání mi umožňuje porozumět potřebám pilotů a požadavkům, kterým musí v kokpitu dostát.

Jak vyšetření probíhá?

 • K vyšetření objednávám na konkrétní hodinu a ordinuji po celý den. Není nutné přicházet brzo ráno, ale v předem domluvenou hodinu.
 • Pečlivě dbám, aby piloti u mně nečekali a dodržuji čas objednání.
 • Vyšetření v mé ambulanci trvá asi 60 minut, ve kterých se vám soustavně věnuji.
 • Osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy vydávám ihned po vyšetření.
 • Není nutné přicházet na lačno.
 • Od žen nevyžaduji paušálně vyšetření gynekologem.

Kdo může ke mně přijít na vyšetření pro 1. třídu?

 • Každý dopravní a obchodní pilot bez výjimky.
 • Každý, kdo prodělává výcvik dopravního a obchodního pilota bez výjimky.
 • Každý držitel 1. třídy zdravotní způsobilosti.
 • Mnou vydaná 1. třída musí být podle předpisů uznávána všemi autoritami a leteckými společnostmi v Evropské unii.
 • Prodlužuji i omezené průkazy a průkazy vydané na základě výjimky včetně pilotů s jakýmikoli zdravotními obtížemi.
 • Prodlužuji 1. třídu získanou v zahraničí podle pravidel Part-MED.
 • Obnovuji všechny Osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy, kterým již skončila doba platnosti.
 • Zatím neprovádím vyšetření pro prvotní vydání 1. třídy.
 • S 1. třídou automaticky současně vydávám 2. třídu a zdravotní způsobilost pro LAPL. Osvědčení je platné i pro kluzáky, balóny, ultralehká letadla a parašutismus. Pro sportovní létání tedy už nepotřebujete další vyšetření. Každý pilot potřebuje nyní pouze jedno Osvědčení zdravotní způsobilosti nezávisle na počtu pilotních průkazů.
 • Pokud skončí platnost 1. třídy, zůstává v platnosti 2. třída a zdravotní způsobilost pro lehké letadlo (LAPL) po dobu vyznačenou v průkazu a umožňuje pokračovat ve sportovním létání.

Jaká vyšetření provádím pro obnovení 1. třídy?

 • V průběhu prohlídky provádím pouze ta vyšetření, která jsou nařízená předpisem Část-MED.
 • Neprovádím žádná další vyšetření, která nejsou předpisem požadována nebo jejich potřeba nevznikla z důvodu zdravotního stavu pilota.
 • Provádím klinické vyšetření, EKG, audiometrické vyšetření, laboratorní vyšetření, oční vyšetření, ORL vyšetření a vyšetření moče tak, jak je stanoveno v Část-MED.
 • Zásadně neprovádím nikdy žádné tradiční psychotesty a výkonnostní testy.
 • Mám veškeré potřebné vybavení a přístroje pro základní i rozšířenou prohlídku. Není-li k tomu důvod, který plyne z vaší případné nemoci, nebudu vás posílat k žádným dalším lékařům a nebudete čekat v žádné další čekárně.
 • Neprovádím odběr žilní krve, pokud k tomu není zvláštní důvod. Díky modernímu vybavení analyzátorem mi stačí k vyšetření pouze kapilární krev z drobného píchnutí na prstu.

Kde a na kdy se mohu objednat k vyšetření?

 • Objednejte se po internetu on-line v PrazeOstravě. Dále je možné se objednat telefonicky (+420 603 423 470), emailem (melechovsky@leteckylekar.cz) nebo po facebooku.
 • Objednat se telefonem je možné každý pracovní den 8-18 hodin.
 • Adresu, mapu, spojení MHD, doporučení pro zaparkování auta a další podrobnosti najdete v Kontaktech.
 • Pokud k vyšetření přijdete až 45 dní před ukončením platnosti minulé Zdravotní způsobilosti, doba jejího trvání se nezkracuje, tedy dřívějším příchodem k vyšetření nepřicházíte o dobu, po kterou měla ještě platit minulá zdravotní způsobilost.

Co si s sebou mám k vyšetření přinést?

 • vezměte si s sebou to, co si nosíte do letadla : průkaz totožnosti, pilotní průkaz, minulé Osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy a brýle, pokud je užíváte. Vezměte s sebou i svoje léky, pokud nějaké užíváte.
 • nemusíte s sebou nosit "kartu" ze zdravotnického zařízení, kde jste byli minule vyšetřeni pro 1. třídu. Nevyžaduji ani zprávu praktického lékaře nebo jinou zdravotní dokumentaci.
 • pokud trpíte závažnější nemocí nebo užíváte soustavně nové léky, informujte mě předem při objednání se. V takovém případě může být za určitých okolností potřebná zpráva vašeho ošetřujícího lékaře. Je výhodné se domluvit na postupu předem už při objednání se.
 • Dva potřebné formuláře - Žádost o osvědčení zdravotní způsobilosti a Formulář o mentálním zdraví je možné si vyplnit předem, nebo jej vyplníme společně v mé ambulanci.

Jakými pravidly se prohlídky řídí a které požadavky jsou rozhodující?

Kontakty

On-line objednání v Praze a Ostravě

E-mail: melechovsky@leteckylekar.cz

Telefon: +420 603 423 470

Facebook: Melechovsky

WhatsApp: +420 603 423 470

Ordinační hodiny

Praha

Pondělí až čtvrtek: 08.00 - 18.00

Ostrava

Pátek: 10.00 - 18.30