Řídící letového provozu (ATCo)

Jsem jmenován Úřadem pro civilní letectví k obnovování Osvědčení zdravotní způsobilosti 3. třídy pro řídící letového provozu (ATCo).

Snažím se o citlivý a profesionální přístup ke všem pacientům tak, aby vyšetření nebylo stresující nebo nepříjemné. Udržuji si k letecké medicíně moderní přístup odpovídající současnému stavu poznání v medicíně. Vzdělání v letecké medicíně jsem získal na Kings College v Londýně a mým cílem je aplikovat evropské postupy do praxe leteckého lékaře.

Sám mám kvalifikaci obchodního pilota. Využívám při své práci znalostí pracovního prostředí dopravního a obchodního pilota. Moje letecké vzdělání mi umožňuje porozumět potřebám pilotů a požadavkům, kterým musí řídící letového provozu dostát.

Jak vyšetření probíhá?

 • K vyšetření objednávám na konkrétní hodinu a ordinuji po celý den. Není nutné přicházet brzo ráno, ale v předem domluvenou hodinu.
 • Pečlivě dbám, aby piloti u mně nečekali a dodržuji čas objednání.
 • Vyšetření v mé ambulanci trvá asi 60 minut, ve kterých se vám soustavně věnuji.
 • Osvědčení zdravotní způsobilosti 3. třídy vydávám ihned po vyšetření.
 • Není nutné přicházet na lačno.
 • Od žen nevyžaduji paušálně vyšetření gynekologem.
 • Vyšetření stojí 2200 Kč, rozšířené vyšetřní 3200 Kč, cena je konečná.

Kdo může ke mně přijít na vyšetření pro 3. třídu?

 • Každý řídící letového provozu bez výjimky.
 • Každý, kdo prodělává výcvik řídícího letového provozu bez výjimky.
 • Každý držitel 3. třídy zdravotní způsobilosti.
 • Mnou vydaná 3. třída musí být podle předpisů uznávána všemi autoritami a leteckými společnostmi v Evropské unii.
 • Prodlužuji i omezené průkazy a průkazy vydané na základě výjimky včetně řídících letového provozu se zdravotními obtížemi jakéhokoli druhu.
 • Prodlužuji 3. třídu získanou v zahraničí podle pravidel Nařízení Komise (EU) 2015/340.
 • Obnovuji všechny Osvědčení zdravotní způsobilosti 3. třídy, kterým již skončila doba platnosti, pokud od konce platnosti neuplynula doba delší, než 5 let.
 • Zatím neprovádím vyšetření pro prvotní vydání 3. třídy.
 • Současně s 3. třídou na požádání vydávám Osvědčení zdravotní způsobilosti ostratních tříd pro ostatní letecké kvalifikace se slevou, pokud je vydání využijete jedno současné vyšetření u nás.

Jaká vyšetření provádím pro obnovení 3. třídy?

 • V průběhu prohlídky provádím pouze ta vyšetření, která jsou vyžadována Nařízením Komise (EU) 2015/340.
 • Neprovádím žádná další vyšetření, která nejsou tímto předpisem požadována nebo jejich potřeba nevznikla z důvodu zdravotního stavu řídícího letového provozu.
 • Provádím klinické vyšetření, EKG, audiometrické vyšetření, laboratorní vyšetření, oční vyšetření, ORL vyšetření a vyšetření moče tak a psychologické vyhodnocení, jak je stanoveno v Nařízení Komise (EU) 2015/340 a Úřadem pro civilní letectví ČR.
 • Psychologcké vyhodnocení je podle doporučených postupů provodeno pohovorem s leteckým lékařem a pouze v odůvodněných případech pohovorem s psychologem. Zásadně neprovádím nikdy žádné tradiční psychotesty a výkonnostní testy.
 • Mám veškeré potřebné vybavení a přístroje pro základní i rozšířenou prohlídku. Není-li k tomu důvod, který plyne z vaší případné nemoci, nebudu vás posílat k žádným dalším lékařům a nebudete čekat v žádné další čekárně.

Kde a na kdy se mohu objednat k vyšetření?

 • Objednejte se po internetu on-line v PrazeOstravě. Dále je možné se objednat telefonicky (+420 603 423 470), emailem (melechovsky@leteckylekar.cz) nebo po facebooku.
 • Objednat se telefonem je možné každý pracovní den 8-18 hodin.
 • Adresu, mapu, spojení MHD, doporučení pro zaparkování auta a další podrobnosti najdete v Kontaktech.
 • Pokud k vyšetření přijdete až 45 dní před ukončením platnosti minulé Zdravotní způsobilosti, doba jejího trvání se nezkracuje, tedy dřívějším příchodem k vyšetření nepřicházíte o dobu, po kterou měla ještě platit minulá zdravotní způsobilost.

Co si s sebou mám k vyšetření přinést?

 • vezměte si s sebou průkaz totožnosti, Osvědčení zdravotní způsobilosti 3. třídy a brýle, pokud je užíváte. Vezměte s sebou i svoje léky, pokud nějaké užíváte.
 • nemusíte s sebou nosit "kartu" ze zdravotnického zařízení, kde jste byli minule vyšetřeni pro 3. třídu. Nevyžaduji ani zprávu praktického lékaře nebo jinou zdravotní dokumentaci.
 • pokud trpíte závažnější nemocí nebo užíváte soustavně nové léky, informujte mě předem při objednání se. V takovém případě může být za určitých okolností potřebná zpráva vašeho ošetřujícího lékaře. Je výhodné se domluvit na postupu předem už při objednání se.
 • Formulář Žádosti o osvědčení zdravotní způsobilosti je možné si vyplnit předem, nebo jej vyplníme společně v mé ambulanci.

Jakými pravidly se prohlídky řídí a které požadavky jsou rozhodující?

Kontakty

On-line objednání v Praze a Ostravě

E-mail: melechovsky@leteckylekar.cz

Telefon: +420 603 423 470

Facebook: Melechovsky

WhatsApp: +420 603 423 470

Ordinační hodiny

Praha

Pondělí až čtvrtek: 08.00 - 18.00

Ostrava

Pátek: 10.00 - 18.30