Medical certificate class 1., 2. a 3. podle americké FAA

Vydávám Medical Certificate class 1.,2. a 3. podle pravidel americké FAA. Takový Medical certificate potřebují ti, kdo mají pilotní průkaz vydaný v USA, létají s letadlem registrovaným v USA, chtějí ve Spojených státech amerických získat pilotní průkaz nebo chtějí létat v zemi, která americký medical certificate uznává. Po studiu v USA jsem byl jmenován Federal Aviation Administration jako International AME (zahraniční letecký lékař).
Před prohlídkou v mé ordinaci si musíte po internetu vyplnit žádost a dotazník o zdravotním stavu, který je v elektronické podobě na stránkách https://medxpress.faa.gov/ . Nejprve si vytvořte na těchto stánkách elektronický účet. Poté získáte přístup k dotazníku, který doporučuji vyplnit velmi pečlivě. Po vyplnění dotazníku obdržíte na těchto webových stránkách číselný kód. Tento kód mi musíte předat v mé ordinaci v průběhu vyšetření nebo mi ho pošlete emailem před prohlídkou v mé ordinaci.

Zdravotní prohlídka je pro pilota událostí potřebnou. Snažím se o citlivý a profesionální přístup ke kolegům pilotům tak, aby vyšetření nebylo stresující nebo nepříjemné. Kladu důraz na přátelské prostředí a snažím se o otevřený rozhovor s pilotem. Vyšetření leteckým lékařem má piloty ubezpečit, že jejich zdravotní stav umožňuje létat bezpečně. Dalším cílem lékařské prohlídky je také letci doporučit léčbu chronických onemocnění takovými léky, aby nebyly rizikem při řízení letadla. Díky pokrokům lékařské vědy je možné umožnit létání téměř všem. Celková úspěšnost při vyšetření a získání Osvědčení zdravotní způsobilosti přes 99%, odpovídá světovým standardům a proto není zde důvod se vyšetření obávat. V moderní letecké medicíně již nehledáme zdravotní důvody, proč nelétat, ale hledat způsoby, jak Vám létat umožnit.

Jak vyšetření probíhá?

 • K vyšetření objednávám na konkrétní hodinu a ordinuji po celý den. Není nutné přicházet brzo ráno, ale v domluvenou hodinu.
 • Pečlivě dbám, aby piloti u mně nečekali a dodržuji čas objednání.
 • Vyšetření v mé ambulanci trvá asi 60 minut, ve kterých se vám soustavně věnuji.
 • Medical Certificate vydám ihned po vyšetření, pokud mi předpis Part 67 nenařizuje jinak.
 • Není nutné přicházet na lačno.
 • Vyšetření musí podle předpisu probíhat v anglickém jazyce. FAA vyžaduje jazykovou znalost angličtiny pro vydání Medical Certificate.

Kdo může ke mně přijít na vyšetření pro Medical Certificate?

 • O Medical Certificate může požádat jakždý bez obezení věku nebo pilotního průkazu, ať už létá s jakýmkoli motorovým letadlem letadlem nebo vrtulníkem. Pro kluzáky a piloty s průkazem Sport Pilot není ve Spojených Státech Medical Certificate požadován.
 • Každý, kdo má pilotní průkaz vydaný v USA, létá s letadlem registrovaným v USA nebo chce létat v zemi, která americký medical certificate uznává.
 • Každý, kdo chce podstoupit pilotný výcvik ve Spojených státech.
 • Každý držitel FAA Medical Certificate.
 • Mnou vydaný Medical Certificate musí být podle předpisu uznávána všemi autoritami a provozovately ve Spojených Státech a ostatních zemích, kde je FAA Medical Certificate uznáván.
 • Prodlužuji i omezené průkazy a průkazy vydané na základě výjimky, pokud trpíte závažnou nemocí.
 • Prodlužuji Medical Certificate vydaný v kterékoli jiné zemi včetně USA.
 • Mohu kdykoli obnovit nebo znovu vydat Medical Certificate, jehož platnost již skončila.
 • Jsem schopen provádět obnovy i při závažných zdravotních obtížích podle pravidel FAA.

Jaká vyšetření provádím pro získání Medical Certificate?

 • Provádím pouze taková vyšetření, která jsou nařízena pravidly Part 67 - Medical standards and certification
 • Neprovádím žádná další vyšetření "navíc", která nejsou předpisem požadována nebo jejich potřeba nevznikla z důvodu zdravotního stavu pilota.
 • Neprovádím žádné tradiční psychotesty.
 • Mám veškeré potřebné vybavení a přístroje pro standardní prohlídku. Není-li k tomu důvod, jenž plyne z vaší případné nemoci, nebudu vás posílat k žádným dalším lékařům a nebudete čekat v žádné další čekárně.
 • Provádím klinické vyšetření, EKG, laboratorní vyšetření, oční vyšetření, ORL vyšetření a vyšetření moče tak, jak je stanoveno v Part 67.
 • Jen za odůvodněných okolností je potřebné doplnit jiná vyšetření.
 • Závažné zdravotní obtíže a odchylky definované v FAA AME Guide má každý letecký lékař jmenovaný v USA konzultovat s Federal Flight Surgeons v Oklahomě. Vzhledem k časovému posunu a vzdálenosti může být taková konzultace trvat několik dní a oddálit vydání Medical Certificate.

Kde a na kdy se mohu objednat k vyšetření?

 • Objednejte se po internetu on-line v PrazeOstravě. Dále je možné se objednat telefonicky (+420 603 423 470), emailem (melechovsky@leteckylekar.cz) nebo po facebooku.
 • Objednat se telefonem je možné každý pracovní den 8-19 hodin.
 • Adresu, mapu, spojení MHD, doporučení pro zaparkování auta a další podrobnosti najdete v Kontaktech.
 • Pokud trvale užíváte nějaké léky nebo se léčíte pro chronickou nemoc, informujte mě o tom již při objednávání se. Můžeme se tak předem domluvit na případných potřebných vyšetřeních navíc a ušetřím Vám tak jednu cestu do mé ambulance.

Co si s sebou mám k vyšetření přinést?

 • Před prohlídkou musíte po internetu vyplnit žádost a dotazník o zdravotním stavu, který je v elektronické podobě na stránkách https://medxpress.faa.gov/.
 • Bez vyplněné žádosti není možné podle pravidel FAA pokračovat v prohlídce.
 • Po vyplnění dotazníku obdržíte číselný kód (confirmation number), který mi musíte předat v mé ordinaci v průběhu vyšetření, můžete mi jej přeposlat emailem.
 • Pokud jste v minulosti získali Authorisation for Special Issuance nebo Statement of Demonstrated Ability, je nutné tyto dokumenty přinést k vyšetření.
 • Vezměte si s sebou doklad totožnosti. Pokud jste již měl(a) vy minulosti vydaný FAA Medical Certificate, přineste si jej k prohlídce.
 • Pokud užíváte brýle, je nutné si je k prohlídce přinést. K vyšetření je možné si přinést i kontaktní čočky, ale za určitých okolností vás musím vyšetřit i bez nich a je nutné je v mé ordinaci z očí vyjmout. Pokud máte od minulého vyšetření nové brýle nebo přicházíte k prohlídce poprvé, doporučuji si s sebou přinést recept, podle kterého vám optik brýle vytvořil. Pokud máte pocit, že vám vaše brýle nevyhovují a nevidíte v nich optimálně, navštivte nejprve očního lékaře a požádejte jej o zprávu o ošetření pro mně.
 • Nemusíte s sebou nosit "kartu" ze zdravotnického zařízení, kde jste byli minule vyšetřeni jako piloti. Nevyžaduji ani zprávu praktického lékaře nebo jinou zdravotní dokumentaci.
 • Pokud trpíte závažnější nemocí, informujte mě předem při objednání se. V takovém případě může být za určitých okolností potřebná zpráva vašeho ošetřujícího lékaře nebo informace od minulého leteckého lékaře.

Jakou třídu Medical Certificate potřebuji?

 • First Class - Airline Transport Pilot
 • Second Class - Commercial Pilot, Flight Engeneer, Flight Navigator, Air Traffic Control Tower Operator
 • Third Class - Private Pilot, Recreational Pilot, Student Pilot

Jaká je platnost Medical Certificate?

 • First - Class is valid for the remainder of the month of issue.
  • plus 6 - calendar months for operations requiring a first - class medical certificate if the airman is age 40 or over on or before the date of the examination,
  • or plus 12 - calendar months for operations requiring a first - class medical certificate if the airman has not reached age 40 on or before the date of examination 12 - calendar months for operations requiring a second - class medical certificate,
  • or plus 24 - calendar months for operations requiring a third - class medical certificate,
  • or plus 60 - calendar months for operations re quiring a third - class medical certificate if the airman has not reached age 40 on or before the date of examination.
 • Second - Class Medical Certificate: A second - class medical certificate is valid for the remainder of the month of issue;
  • plus 12 - calendar months for operations requiring a second - class medical certificate,
  • or plus 24 - calendar months for operations requiring a third - class medical certificate,
  • or plus 60 - calendar months for operations requiring a third - class medical certificate if the airman has not reached age 40 on or before the date of examination.
  .Third - Class medical certificate is valid for the remainder of the month of issue.
  • plus 24 - calendar months for operations requiring a third - class medical certificate,
  • or plus 60 - calendar months for operations requiring a third - class medical certificate if the airman has not reached age 40 on or before the date of examination.

 

Kontakty

On-line objednání v Praze a Ostravě

E-mail: melechovsky@leteckylekar.cz

Telefon: +420 603 423 470

Facebook: Melechovsky

WhatsApp: +420 603 423 470

Ordinační hodiny

Praha

Pondělí až čtvrtek: 08.00 - 18.00

Ostrava

Pátek: 10.00 - 18.30