Drogové testy pro potřeby zaměstnavatelů - leteckých dopravců

Provádíme drogové testy pro potřeby zaměstnavatelů, které jsou povinné při nástupu k novému zaměstnavateli a také v dalších případech.

Seznam testovaných drog odpovídá požadavkům příslušného předpisu pro evropské letecké dopravce. Drogy testujeme v moči. Poskytujeme certifikát v češtině, pro zahraniční dopravce také v angličtině.

K testu je možné se objednat elektronicky na našich stránkách i telefonicky, emailem, po Whatsapp. Je možné přijít i bez objednání, ale doporučujeme se předem domluvit. K testu není potřebné přicházet na lačno. Dva dny před testem doporučuji nekonzumovat potraviny s mákem, ten obsahuje testované opiáty. Vzorek moče odebíráme v našem zdravotnickém zařízení, není možné vyšetřovat přinesený vzorek.

Na jaké drogy testujeme ?

Drogový test zjišťuje tyto látky : amfetamin, barbituráty, benzodiazepiny, kokain, ketamin, marihuana, metadon, metamfetamin, metylendioxymetamfetamin, fencyklidin, tricyklická antidepresiva, buprenorfin, oxykodon, propoxyfen, morfin, opiáty.

Jakým předpisem se testování řídí?

Testování je regulováno Nařízením(EU) č. 965/2012, které bylo novelizováno Nařízením (EU) č. 2018/1042. Postup testování je dále konkretizován předpisem Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Annex IV Commertial air transport operations (CAT), konkrétně paragrafem AMC1 CAT.GEN.MPA.170(b) a následujícími.

Kde a na kdy se mohu objednat k vyšetření?

  • Objednejte se po internetu on-line v PrazeOstravě. Dále je možné se objednat telefonicky (+420 603 423 470), emailem (melechovsky@leteckylekar.cz) nebo po facebooku.
  • Objednat se telefonem je možné každý pracovní den 8-18 hodin.
  • Adresu, mapu, spojení MHD, doporučení pro zaparkování auta a další podrobnosti najdete v Kontaktech.